txetxy'y kunhã djupiá rekó

   Txetxy’y kunhã djupiá txetxaí ikypy’y wa’ekwé, tekoá pakoa-ty enhõe  eĩwa’ekwé. A’epy áe oikó powã awii, ituwy Awá djitsapy nhimboéte oó ka’ágwy-py ewa’e odjuká okaru awã, itsy kunhã tawydju ewa’e oipyy ryka’e oetsy wa’ekwé awã . Ituwy djatywa’ekwé awii mba’emo-kwé eĩwa-upe.
   Ka’aru ma ramõ txetxy’y omombeú txewy eĩwa ono’õ-ba awii oy-gwatsu-py onhimbo’e awã marãi-pa nhanderekó, odjiróky pa, oporai-rewé nhandedjary-upé riwé ma. Oy-gwatsu-pypy awá-kwé tenondé-py aégwi kunhã-gwé takykwé-py oporai awã nhanderamõi a’egwi nhandedjarayi rewé, txy’y ipoeí txewy awii aépy  awá-kwe ombopu mbaraká aégwi kunhã-gwe takwapu ombopu. Arãi Txetxy’y omandu’a marãi-pa ou-gwatsu-py rekó ryka'é .
   A’epy nhandetsy kunhã djupiá tuwitxamaramõ omendá a’égwi imemby arienté ogwerekó iramaminó awii ogwerekó.
   Ko’aỹ áry aé oikó tekoá nhamandu-mirim-pygwá , onhimbo’e wa’e oré-wy maraim-pa nhanderekó .....orérotsarairy e’ỹ awã re a’égwi orenhimbo’e orera’y awii.
   Txetxy’y txembo’e wa’ékwé porã.  
   Ko’aỹ nhanhimbo’e nhanderekó ópa e’ỹ awã.
 
                                                                                                               Nhimboéa luã Apyká ...
 
Haéweté txyý

Comentários

A'ewete nhombo'eá Luã Apyká! Nde rembyai va'e kwery!

Wilmar R. D'Angelis