Relato de vida 3

Ymã mbawyky- agwé ndjipoiry wa'ekwe mba'emo

Roikó-agwé pirá roroangá,ewa'e wa'ekwe rokaru awã.

Pirá etsy mandi’o rewé ro’u wa’ekwé
Pirá mandi'o ku'i rewé, pirá mbedju rewé
Ewa'é wa'ekwé awií, tatu, kapi'ywa rokaru awã
A'eramõ mba'e txetsy odjapó wa'ekwé txewy,
A'epy txere'yi rokaru ,tengwaéma
Pirá rií ewa'e rewé,roikó porã wa'ekwé
Yy awé oikó wa'ekwè mitangwe o'yta wa'ekwe.

Ilustração: