Ywy Nhandewa Araribá (Avaí, SP)

RELATO DE CLAUDINO MARCOLINO Nhande roiko- agwé , Nhandewa ywy - py Araribá
1906 rio Batalha-py omaē ryka'é, ou- wy município de Barão de Antonina Estado de São Paulo Nhanderey'i Araribá – py omaē ryka'é Maria Luciana rey'ima Marcolino Honório rewé omendá wa'ekwé (Awa Poydju). Koa'ỹ amombe'uta yy rembé-py wa'ekwé. A'eramõ djokó roikó wa'ekwe Nhandewa. Leocádio (Awa Pyrydju) Francisco ( Kalai Popygwá) Oreste ( Awa Werawydju) Bertolino Rocha( Awa Gwyraopykaidju) Manoel ( Awa Gwyrapiadju) Claudemir ( Awa Rokawydju) Algustinho ( Awa Djopea). Ymã mbawyky- agwe ndjipoiry wa'ekwe mba'emo Roiko-agwe pirá roroangá,ewa'e wa'ekwe rokaru awã. Pirá etsy mandi’o rewé ro’u wa’ekwé Pirá mandi'o ku'i rewé, pirá mbedju rewé Ewa'e wa'ekwé awií, tatu, kapi'ywa rokaru awã A'eramõ mba'e txetsy odjapó wa'ekwé txewy, A'epy txere'yi rokaru ,tengwaéma Pirá rií ewa'e rewé,roikó porã wa'ekwé Yy awé oikó wa'ekwè mitangwe o'yta wa'ekwe. Kó ekoá nhandewa rekó rio Batalha-py. 1985 ogwerowá FEPASA kó ty. Ramõ ma odjapó tekoá nhemboery Nimuendaju ,Claudemir omboery ryka'é. 1988 kó Tekoá tupi oi ery ma Nimuendaju. A'erima kó ery oinỹ ma posto Indígena Nimuendaju reé Koa'ỹ 2016 djaikó ma 30 tey'i kwé.
AUTORES: Creiles Marcolino, Claudino Marcolino( Relator) e Vanessa Cristina