TUPI-GUARANI- NHANDEWARENDÁ

OKÕ RENGWÁ NHANDERE’YI OIKÓ’I WA’EKWÉ YY GWATSU REMBÉ-PY....IRÉRYMA RIO BATALHA.....KÓ RENDA’I-PY EIWÃ ODJEROWIÁ RETÁ WA’EKWÉ....OKARU’IMA PIRÁ,AWATI,MANDI’Ó, EIWÃ ODJATY WA’EKWÉ AÉMA.....OKARU’I AWÃ.... A’ÉGWIMA EIWÃ OUPIMA AMBOÉ TEKOÁ-PYMA.....KOWA ARYMA KÓ TEKOÁ IRERYMA NIMUENDAJÚ......

Ilustração: 

Tema: