KÓ AWATI NHANDEWA-GWI

KÓ KOWA AWATI NHANDEWA-GWI.....IPORÃ ETÉ’IMA NHANDEWY DJAKARU’I AWÃ....YMÃ ETÉ-GWI NHANDERE’YI ODJETY WA’EKWÉ....
KÓ KOWA ARY MA NHANDE DJADJETY NDAÍ TERI.....A’EMA IPORÃ ETÉ ....A’ÉMA NHANDERU ETÉ OME’Ẽ NHANDEWY NHANENIMBYAÍ ODJUKÁWA’É.....A’EWÉ’I......

Ilustração: