Nhandé regwá.

Apy ma oĩ txetsy Kunhã Djiupiá a’egwi txeramaminõ Takwa'í a’é mbyté-re txeé.
Roikó nhandé tekoá -re Nhamandú Mirim.
Ronhimbo'é  peteĩ aboe rewé peteĩ teĩ áry.
Djadjerowiá eté!
A'ewe'í!

Ilustração: 

Assunto: