"TXETY'Y KUNHÃ DJIUPIÁ"

Descrição: 
Sequência Didática
Texto: 

DJAÁ DJAPÓ?

Coloque os nomes possessivos juntamente com o pronome indicado:

1ª pessoa-singular
_________TSY ___­­­______RÚ ________TXY'Y ________RAMÕE ________TXAÍ ________MBO'EÁ

2ª pessoa-singular
_________TSY ___­­­______RÚ ________TXY'Y ________RAMÕE ________TXAÍ ________MBO'EÁ

3ª pessoa-singular
_________TSY ___­­­______RÚ ________TXY'Y ________RAMÕE ________TXAÍ ________MBO'EÁ

1ª pessoa-plural
_________TSY ___­­­______RÚ ________TXY'Y ________RAMÕE ________TXAÍ ________MBO'EÁ

2ª pessoa-plural
_________TSY ___­­­______RÚ ________TXY'Y ________RAMÕE ________TXAÍ ________MBO'EÁ

3ª pessoa -plural
_________TSY ___­­­______RÚ ________TXY'Y ________RAMÕE ________TXAÍ ________MBO'EÁ

SINGULAR PLURAL
1ª TXEÉ 1ª NHANDÉ/ORÉ
2ª NDEÉ 2ª EÍWA
3ª A'É 3ª PEE

Ka’arú ma ramõ txetxy’y omombe'ú txewy upe.
Na frase acima qual é a pessoa que está falando?

Ka’arú ma ramõ nhandetxy’y omombe'ú nhandewy upe.
Na frase acima qual é a pessoa que está falando?

Ka’arú ma ramõ petxy’y omombe'ú pewy upe.
Na frase acima qual é a pessoa que está falando?

Ka’arú ma ramõ ndetxy’y omombe'ú ndewy upe.
Na frase acima qual é a pessoa que está falando?

A palavra "OMOMBE'Ú" está em qual tempo?
KWEE/passado KO'AY/presente KO'ERU/futuro

Em qual tempo/pessoa estão as palavras/verbos abaixo?

Ex: enhõe a'e/kwee

oikó ta ______/__________ aata ______/__________
edjuká ma ______/__________ omandu’a ma______/__________
akarú ______/__________ djaipyy ta ______/__________
oetsy ta ______/__________ adjatywa ______/__________
ono’õ-ba ______/__________ penimbo’é ma______/__________
odjiróky pa ma ______/__________ roporai ______/__________
ipoe’í ______/__________ ombopu ta ______/__________
amendá ma ______/__________ arekó ma ______/__________

Traduza as frases:
"Ko’aỹ àry a’e oikó tekoá Nhamandú Mirim pygwá."
_________________________________________________________________
"Onimbo’é wa’e oré-wy marãi-pa nhanderekó."
_________________________________________________________________
"Txetxy’y txembo’e wa’ékwé porã." 
_________________________________________________________________
"Ko’aỹ nhanimbo’e nhanderekó ópa e’ỹ awã."
_________________________________________________________________

Image: