Tekoá

Djadjetxauká Nhanderekó

Nhandetsy Catarina kunhã Nimbopyruá

oninwanga

onimongueta okwapy

oporai nhanderu upe

Ombawyky

grupo mandua

trabalhando

pescaria

comferencia

Páginas

Subscribe to RSS - Tekoá